Servo Motor
旺科LSIS伺服
« LS Servo System / SML series »
LS Servo System 高性能、高準確度、以用戶為導向XDL/SML系列,透過LS完整全方位的驅動及應用程式達到更高的效率,更符合經濟效益。
-本網站規格若有誤,以原廠型錄或官網為主-